Fundusze pożyczkowe dokapitalizowane poprzez dotacje unijne

Fundusze pożyczkowe dokapitalizowane poprzez dotacje unijne

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” powstała w 2005 roku. Głównym celem naszej działalności jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju lokalnego uwzględniającego zróżnicowanie regionalne oraz potrzeby społeczności lokalnych. Środki uzyskane ze świadczenia usług są przeznaczane na działalność statutową.

   „Inicjatywa” oferuje współpracę w zakresie świadczenia usług związanych z ochroną danych osobowych (RODO). Oferujemy usługi RODO dostosowane do indywidualnych potrzeb Usługodawcy. W ramach usługi każdorazowo oceniamy potrzeby Usługodawcy pod kątem jego statusu, prowadzonej działalności oraz wiążących się z tym zagrożeń. Nie działamy poprzez powielanie tego samego rozwiązania dla każdego Usługodawcy.

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Coraz większa świadomość społeczeństwa w tym zakresie powoduje, że rzetelne
i zgodne z prawem podejście do tego tematu wpływa pozytywnie na wizerunek organizacji.

Informacje o Naszym Zespole:

Usługi świadczy profesjonalny Zespół w skład którego wchodzą osoby z wyksztalceniem prawniczym, księgowym oraz specjalistycznym z RODO. Fundacja zajmuje się ochroną danych osobowych od 2018 roku. Wdrożyła RODO u zróżnicowanych podmiotów, prowadziła także szkolenia w tym dla organizacji pozarządowych.

Oferta kierowana jest do usługodawców: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, urzędów i ich jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych i kulturalnych.

W ramach oferty mogą być świadczone usługi:

  1. kompleksowego wdrożenia RODO wraz z analizą ryzyka i opracowaniem dokumentów dostosowanych,
  1. audytu (badania istniejących dokumentów i rozwiązań) pod kątem spełniania wymagań wynikających z przepisów RODO,
  1. stałego monitoringu stosowania RODO wraz dostosowaniem dokumentów do zmieniających się okoliczności faktycznych i prawnych,
  1. szkoleniowe dla kadry zarządzającej i pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych funduszy!

tel: 886 762 870  |   886 198 215