II Gala Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny.

Zagórzańskie Dziedziny łączą…
To jedno krótkie zdanie najpełniej opisuje II Galę Znaku Promocyjnego Zagórzańskie
Dziedziny. W piątkowe popołudnie, 28 kwietnia, u progu tegorocznej majówki, połączyły nie
tylko Region Zagórzański z sercem Małopolski; połączyły przede wszystkim ludzi, dla
których promocja tej pięknej ziemi i jej potencjału to priorytet.
Na zaproszenie organizatorów – Zagórzańskich Dziedzin i Fundacji Wspierania Rozwoju
Lokalnego INICJATYWA – odpowiedzieli znamienici goście:
– Andrzej Gut – Mostowy – Wiceminister Sportu i Turystyki, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej
marki
– Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Prezes Małopolskiej
Organizacji Turystycznej
– Anna Tobiasz – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
– Janusz Potaczek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego oraz Agnieszka
Orzeł i Grzegorz Wójcik – radni powiatowi
– Jan Chorągwicki – Przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna
– Wojciech Winkel – Członek Zarządu Wawel S.A., przewodnik tatrzański, sympatyk
zagórzańskiej marki lokalnej
– Czesław Szynalik – Prezes Forum Gmin Beskidu Wyspowego, inicjator akcji Odkryj Beskid
Wyspowy
– dr inż. Janusz Tomasiewicz – dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
– Teofila Latoś – Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Mszana Dolna
– Jadwiga Zapała – kustosz Orkanówki – domu Władysława Orkana w Porębie Wielkiej
– Wojciech Kusiak – Wicedyrektor Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju
– Andrzej Dębski – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie
Dolnej
– Renata Stelmach – Prezes Fundacji Po Zdrowie Do Natury, inicjatorka i koordynatorka
marki lokalnej Miodny Szlak
– członkowie Kapituły Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny: Marek Panek – jej
Przewodniczący, dr Katarzyna Ceklarz – Wiceprzewodnicząca, Olga Gałek i ks. Jan Zając
– Małgorzata i Jerzy Macioł – właściciele i redaktorzy popularnego portalu turystycznego
„Góry dla Ciebie”
– Justyna Soból – blogerka turystyczna prowadząca profile „Odkrywając Beskidy”.
Nie zawiedli partnerzy i kreatorzy Zagórzańskich Dziedzin.
Honory gospodarzy wydarzenia pełnili zagórzańscy samorządowcy: Anna Pękała, Burmistrz
Miasta Mszana Dolna; Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna, inicjator i koordynator
Zagórzańskich Dziedzin oraz Rafał Rusnak, Wójt Gminy Niedźwiedź.
W podniosły nastrój wprowadził wszystkich goszczący u Zagórzan Marek Werbowecki –
Absolwent Kijowskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w klasie skrzypiec, który pracował w
Narodowej Orkiestrze Instrumentów Ludowych w Kijowie oraz Tarnopolskiej Filharmonii
Regionalnej, a jako ochotnik uczestniczył w toczącej się wojnie na Ukrainie.
Uroczystość rozpoczęto od nadania Województwu Małopolskiemu tytułu Partnera II Gali
Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny. Fakt ten potwierdzili swoimi podpisami:
Agnieszka Duda – Wiceprezes Fundacji Inicjatywa oraz Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego.
Kulminacyjnym punktem gali oraz powodem, dla którego tak zacne grono zebrało się w
stolicy Zagórzan, było wręczenie certyfikatów i statuetek potwierdzających prawo do
użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny przez
producentów, dostawców usług i osoby podejmujące inicjatywy mające na celu budowanie i
wzmacnianie zagórzańskiej marki lokalnej. Takiego zaszczytu dostąpili:
– Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe JANDA, które
certyfikat otrzymało w odniesieniu do usług: Oferta turystyczno – noclegowa w JANDA
RESORT&CONFERENCE oraz Punkt sprzedaży produktu lokalnego i Zagórzańska
księgarenka
– Koło Gospodyń Wiejskich Łętowe – na usługę Oferta edukacyjna „Zagórzańskie smaki” –
warsztaty gotowania tradycyjnych potraw kuchni zagórzańskiej (przedłużenie prawa do
używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny)
– Baza Szkoleniowo – Wypoczynkowa Lubogoszcz w Kasince Małej, działająca w ramach
Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, na usługę Oferta turystyczna w Bazie
Szkoleniowo – Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej” (przedłużenie prawa do
używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny)
– Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej Pod Cyrlom – w ich przypadku certyfikat
dotyczy przedłużenia obowiązywania prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem
Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny na usługę Warsztaty taneczno – muzyczne „Pieca
zadym nie troncojcie” oraz przyznania im takiego uprawnienia w odniesieniu do dwóch
kolejnych usług: Kaście byli kie my się bawili – zagórzańskich zabaw oraz Biesiady
zagórzańskiej
– Józefa Potaczek, której Kapituła przyznała Znak Promocyjny ZAGÓRZAŃSKIE
DZIEDZINY dla usługi Zagórzańskie malowanie i dla produktu: Drzewiane łobrozki
– Monika Kubik na produkt: Sery Gorczańskie (naturalny, wędzony, z dodatkami)
– Wytwórnia Mrożonek Mała Gastronomia Smakosz Maciej Komenza – na dwa produkty:
Smakosz – pierogi mojej mamy z borówkami 450 g oraz Lody i Spółka – Lody mleczna
borówka z sosem borówkowym
– Drewniane cuda z Kasinki na produkt Zagórzańska galanteria drewniana z regionalnym
wzornictwem
– Orkiestra Dęta Echo Gór z Kasinki Małej w odniesieniu do inicjatywy Tradycja Górali
Zagórzańskich dobrem wspólnym – promocja i pielęgnowanie wartości kultury zagórzańskiej
– Pasieka u Piotra Woźniaka z Koniny otrzymała przedłużenie prawa do użytkowania i
posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny na produkt: miód
wielokwiatowy z Pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny, a także wyróżnienie tym Znakiem na
kolejne dwa słodkie produkty: miód mniszkowy z Pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny oraz
miód ze spadzi liściastej z Pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny.
Nie mogło być lepszej okazji, niż święto zagórzańskiej marki lokalnej, do uhonorowania osób
i instytucji z Ziemi Zagórzańskiej działających w zakresie turystyki. Minister, Andrzej Gut
Mostowy, na wniosek zagórzańskich samorządowców, przyznał odznakę „Za Zasługi dla
Turystyki” tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do popularyzacji turystyki na tym
terenie. W piątkowe popołudnie takie wyróżnienie odebrali:
– Maria Grzęda – Kierownik Bazy Lubogoszcz w Kasince Małej
– Jadwiga Zapała – Kustosz Orkanówki, Muzeum Biograficznego Władysława Orkana w
Porębie Wielkiej
– ks. Jan Zając – wieloletni kapelan Ośrodka Rekolekcyjno – Rekreacyjnego na Śnieżnicy w
Kasinie Wielkiej
– Czesław Szynalik – inicjator turystycznej marki Odkryj Beskid Wyspowy
– Marek Panek – przewodnik beskidzki, przewodniczący Kapituły Znaku Promocyjnego
Zagórzańskie Dziedziny
– Gorczański Park Narodowy, w imieniu którego odznaczenie przyjął Dyrektor, dr inż. Janusz
Tomasiewicz.
Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Dętej Echo Gór z Kasinki Małej, laureata
tegorocznego konkursu na uzyskanie prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem
Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny w kategorii „Inicjatywa”.
Oprawę gali stanowiła prezentacja produktów lokalnych – swoisty przegląd potencjału
regionu. Zagórzańskie Dziedziny reprezentowały:
– miody i produkty pszczele z Pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny
– gorczańskie sery z gospodarstwa Moniki Kubik z Mszany Górnej
– drzewiane łobrozki Józefy Potaczek z Łostówki
– przetwory Śwarnych Babek z Koła Gospodyń Wiejskich z Łętowego, Paradnych Gosposi z
Koła Gospodyń z Kasinki Małej oraz Anny Kowalczyk z Lubomierza
– regionalne pamiątki – Drewniane cuda z Kasinki
– rękodzieło Stanisławy Blecharczyk z Raby Niżnej, Justyny Babuśki i Anety Węglarz z
Łętowego oraz sióstr Marii Knapczyk i Urszuli Kołodziej z Łostówki
– elementy strojów regionalnych wykonanych przez Rafała Nowaka, kuśnierza z Kasiny
Wielkiej oraz firmę Hafthan z Koniny
– pamiątki ze Śnieżnicy.
Wisienką na tym zagórzańskim torcie produktów lokalnych był tomik poezji „Ciyń Bulandy”
autorstwa Wojciecha Kusiaka, wicedyrektora Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce –
Zdroju, z ogromną swadą prowadzącego uroczystość. Warto tutaj podkreślić, że dochód ze
sprzedaży tego tomiku zasila Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.
Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Góralskiej Pod Cyrlom z Olszówki, które
oprócz popularyzacji kultury ludowej Zagórzan dba również o utrwalenie dziedzinnych
działań na filmie i fotografii, przygotowali dla nas dwa reportaże podsumowujące nasze gale.
Dla nas to sentymentalna podróż, mnóstwo wzruszeń i wspaniałe wspomnienia, a przede
wszystkim okazja do zatrzymania się i krótkiej celebracji dokonań, na którą w nawale spraw i
obowiązków codziennych brakuje nam czasu – informują skupieni wokół Zagórzańskich
Dziedzin partnerzy i kreatorzy. Zachęcamy Was do obejrzenia dokumentacji z I (https://youtu.be/pJmQp2HKrvk ) i II ((https://youtu.be/pJmQp2HKrvk) Gali Znaku
Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny. Sami zobaczcie, jakie to dziedzinnie pięknie!
Ubiegłoroczne wydarzenie przeżywaliśmy w pocovidowej rzeczywistości, w cieniu rozpoczętej
niedawno wojny w Ukrainie; podczas tegorocznej gali użyliśmy nieco więcej splendoru i
świętowaliśmy bardziej uroczyście, w otoczeniu naszych przyjaciół. Nasze wydarzenie
organizacyjnie wsparło Województwo Małopolskie, Partner Gali oraz Fundacja Inicjatywa.
To dla nas niezwykle ważne, że markowe działania zauważają i wspierają takie instytucje.
Dziękujemy za to z głębi naszych zagórzańskich serc.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galeriach: https://www.mszana.pl/galerie,2945.html
https://www.mszana.pl/galerie,2944.html

Magda Polańska
Fot. Agnieszka Józefiak – Lewandowska, Michał Grzeszczuk

Copyright © FWRR