Wsparcie dla rozwoju regionalnego

"Inicjatywa"

UWAGA!

Pilnie poszukujemy dawców krwi oraz płytek krwi. Zapraszamy do oddawania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodastwa w Kielcach (ul. Jagiellońska 66) – każde oddanie krwi ratuje życie.

Sczególnie poszukujemy dawców krwi grupy BRh- lub 0Rh-, dla Renaty, która choruje na białaczkę. Aby oddana krew mogła do niej trafić, należy ją oddać w Kielcach i podać następujące informaje:

  • Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku ( SCOC) Kielce
  • Oddział : Ostre białaczki
  • Imię i nazwisko pacjenta: Renata Żarnotal – Peaslee

Więcej informacji o przygotowaniu się do oddania krwi znajduje się na stronie rckik kielce.

O nas

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” powstała w 2005 roku. Głównym celem naszej działalności jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju lokalnego uwzględniającego zróżnicowanie regionalne oraz potrzeby społeczności lokalnych. Środki uzyskane ze świadczenia usług są przeznaczane na działalność statutową.

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego

    „Inicjatywa” oferuje współpracę w zakresie świadczenia usług związanych z ochroną danych osobowych (RODO). Oferujemy usługi RODO dostosowane do indywidualnych potrzeb Usługodawcy. W ramach usługi każdorazowo oceniamy potrzeby Usługodawcy pod kątem jego statusu, prowadzonej działalności oraz wiążących się z tym zagrożeń. Nie działamy poprzez powielanie tego samego rozwiązania dla każdego Usługodawcy. 
Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Coraz większa świadomość społeczeństwa w tym zakresie powoduje, że rzetelne i zgodne z prawem podejście do tego tematu wpływa pozytywnie na wizerunek organizacji.

O naszym zespole

     Usługi świadczy profesjonalny Zespół, w skład którego wchodzą osoby z wyksztalceniem prawniczym, księgowym oraz specjalistycznym z RODO. Fundacja zajmuje się ochroną danych osobowych od 2018 roku. Wdrożyła RODO u zróżnicowanych podmiotów, prowadziła także szkolenia, w tym dla organizacji pozarządowych.

Do kogo kierujemy ofertę

Przedsiębiorców
Organizacji pozarządowych
Urzędów i ich jednostek
Placówek oświatowych
Placówek kulturalnych

Jakie świadczymy usługi

1.

Kompleksowe wdrożenia RODO wraz z analizą ryzyka i opracowaniem dokumentów dostosowanych

2.

Audyt (badania istniejących dokumentów i rozwiązań) pod kątem spełniania wymagań wynikających z przepisów RODO

3.

Stały monitoring stosowania RODO wraz dostosowaniem dokumentów do zmieniających się okoliczności faktycznych i prawnych

4.

Szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników

Galeria

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami