Aktualności

Warsztaty 19.04.2023

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

Konspekty

"Pomagając ratujesz życie!"

Informacja FWRL „Inicjatywa” informuje, o realizacji zadania pn. „Pomagając ratujesz życie!” Zadanie jest realizowane w trybie określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w ramach programu: „Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Miasta Mszana Dolna Zadanie, dotyczy zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Warsztaty pomocy przedmedycznej są skierowane do mieszkańców Mszany Dolnej, w szczególności przebywającej na terenie miasta ludności ukraińskiej. W ramach zadania przewidziane są następujące tzw. bloki warsztatowe:

 1. Nauka języka polskiego z zakresu pomocy przedmedycznej terminologia medyczna – ilość przewidzianych spotkań – 5. Zajęcia będą skierowane do mieszkańców Mszany Dolnej, w szczególności narodowości ukraińskiej.  Umożliwią one przeprowadzenie warsztatów dot. pierwszej pomocy przedmedycznej bez zbędnej bariery językowej.

 2. Warsztaty pomocy przedmedycznej – ilość przewidzianych spotkań – 5. W ramach tych warsztatów planuje się podjęcie następujących tematów:
   
  1. Wprowadzenie, kwestie prawne, łańcuch przeżycia, ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo), poprawne wzywanie pomocy (numery alarmowe). 
  2. Wywiad z poszkodowanym, ocena przytomności, udrażnianie dróg oddechowych, sprawdzanie czynności życiowych. 
  3. Postępowanie w przypadku: krwotoku z nosa, obrażeń poszczególnych części ciała, zawału mięśnia sercowego, nagłych stanów w cukrzycy, ataku padaczki. Postępowanie z ranami, oparzenia, odmrożenia, porażenie prądem, zatrucia, zadławienia 
  4. Pierwsza pomoc jak jej udzielać dzieciom, w szczególności niemowlętom.
  5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO), Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED), Układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach.

 3. Warsztaty walki ze stresem związanym z udzielaniem pomocy przedmedycznej oraz barierą językową w przypadku obcokrajowców – ilość spotkań 3. Warsztaty te będą się odbywały podczas warsztatów przedmedycznych w ramach blokówtematycznych 1, 2, 4.
Miejsce realizacji: Mszana Dolna, Starowiejska 89c (świetlica osiedlowa).

Harmonogram zajęć:

Zajęcia z języka polskiego: 02.06.2022, godz. 17.00, 09.06.2022, godz. 17.00, 23.06.2022, godz. 17.00, 30.06.2022, godz. 17.00, 02.07.2022 godz. 11.30.
Warsztaty pomocy przedmedycznej i walki ze stresem: każda sobota lipca godz. 10.00

Zaproszenie na Zagórzańskie Forum Organizacji Pozarządowych